Highlight Temu Keluarga Besar Semen Tiga Roda 2014

Client: Semen Tiga Roda
Date: 2014

Event's name : Highlight Temu Keluarga Besar Semen Tiga Roda 2014
Date of event
: June 3, 2014
Job Desc : Higlight Video of Temu Keluarga Besar Semen Tiga Roda Event
Client : Semen Tiga Roda
Location : Semarang, Jawa Tengah