Temu Keluarga Besar Semen Tiga Roda 2014 @Semarang

Client: Semen Tiga Roda
Date: 2014

Event's name : Temu Keluarga Besar Semen Tiga Roda 2014 @Semarang
Date of event
: June 3, 2014
Job Desc : Event Production,  Multimedia & EFP (liputan)
Client : Semen Tiga Roda
Location : Crowne Plaza Ballroom, Semarang